Veelgestelde vragen

 

Veelgestelde vragen

Hieronder treft u de 10 meest gestelde vragen aan over het beheer van uw VvE door VvE-tje.nl. Als u een offerte aanvraagt kan u altijd een onlineoverleg met onze collega’s aanvragen om de dienstverlening voor uw te adviseren.

In 2013 zijn wij gestart met het concept VvE-tje.nl. Sinds dat jaar vergaderen wij online met alle eigenaren. Onze overtuiging is dat door het online vergaderen eigenaren op een laagdrempelige manier, waar dan ook, betrokken kunnen worden bij het gezond houden van de VvE.

Via de beheeromgeving van VvE-tje.nl zijn alle belangrijke documenten en gegevens van de VvE inzichtelijk voor u als eigenaar. Dit kunnen zowel documenten zoals het MJOP (Meerjaren onderhoudsplan) en jaarrekeningen zijn. Daarnaast biedt mijnVvE-tje.nl inzicht in de betalingen van servicekosten en gemelde storingen aan het pand. Tot slot biedt de beheeromgeving voor de bestuurder(s) van de VvE de mogelijkheid om facturen voor de VvE te accorderen. Dit betekent optimale afstemming en grip voor de VvE en de beheerder over de betalingen van de VvE.

VvE-tje.nl biedt altijd een compleet pakket aan. Er zijn een aantal keuzen te maken in de dienstverlening van VvE-tje.nl. De toegang tot de beheeromgeving van de VvE zit in ieder pakket en er worden hier geen extra kosten voor in rekening gebracht.

Alle eigenaren kunnen via mijnVvE-tje.nl of telefonisch 24/7 in geval van calamiteiten een storing melden. De storing wordt door de collega’s van VvE-tje.nl opgepakt en uitgezet bij een specialist die spoedig voor een oplossing gaat zorgen. Als de oplossing definitief is zal VvE-tje.nl dat terugkoppelen aan de melder. Soms vraagt een oplossing een grondigere aanpak. De oplossing, zeker als deze hogere kosten met zich meebrengt, zal VvE-tje.nl eerst met de eigenaren van de VvE overleggen. VvE-tje.nl verzorgt ook de afhandeling van de gevolgschade met de VvE en de verzekeraar.

De collega’s van VvE-tje.nl zijn 24 uur per dag 7 dagen per week telefonisch bereikbaar in het geval van calamiteiten zoals brand of inbraak met grote schade. Wij zullen in dit soort gevallen samen met specialisten direct werken aan een oplossing voor u als eigenaar en de VvE. De eigenaren kunnen buiten kantoortijden naar het nummer van VvE-tje.nl bellen: 023 576 68 58 en bij het afluisteren van onze welkom boodschap een 1 toetsen. De eigenaar wordt direct doorverbonden met de storingsdienst.

De ervaring van VvE-tje.nl leert dat overstappen van beheerder heel eenvoudig is. VvE-tje.nl neemt na akkoord van de VvE altijd persoonlijk contact op met de vorige beheerder of de eigenaar die al betrokken is bij de VvE. Voor de overstap zijn een aantal stappen te ondernemen en daar zijn geen extra kosten aan verbonden.

  1. Inschrijving KvK als gevolmachtigd beheerder
  2. Koppelen van de bankrekening van de VvE aan VvE-tje.nl
  3. Aanleveren basisadministratie zoals de splitsingsakte en de recente verzekeringspapieren
VvE-tje.nl zal altijd een startvergadering met de eigenaren plannen om de actuele actiepunten met de VvE te bespreken. Ook is dat het moment om kennis met de contactpersoon van VvE-tje.nl te maken.

VvE-tje.nl beschouwt onderhoud als de kerntaak van de VvE. Het MJOP geeft een houvast aan eigenaren en beheerder voor het uitvoeren en plannen van onderhoud. Een MJOP voorkomt onverwachte kosten wanneer onderhoud nodig is en geeft inzicht in de prioriteiten van het onderhoud.

VvE-tje.nl zal samen met de eigenaren van de VvE en aan de hand van een geadviseerd MJOP de prioriteiten vaststellen. Vervolgens gaan wij gericht op zoek naar een onderhoudsspecialist die een offerte voor de werkzaamheden zal opmaken. VvE-tje.nl legt de VvE een vergelijking van de werkzaamheden voor en geeft daarbij een advies. Dit advies is mede gebaseerd op de financiële mogelijkheden van de VvE. De onderhoudsspecialist naar keuze zal namens de VvE een akkoord voor de werkzaamheden ontvangen. In afstemming met de onderhoudsspecialist zal er een planning worden gemaakt met de VvE voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

VvE-tje.nl heeft een samenwerkingsovereenkomst met Raetsheren van Orden om te kunnen bemiddelen in verzekeringen en voor het openen van bankrekeningen op naam van de VvE. Dit is een vereiste van de Autoriteiten Financiële Markten (AFM). VvE-tje.nl handelt onder het vergunningsnummer van Raetsheren van Orden dat bij de AFM geregistreerd is onder nummer 12008569.

VvE-tje.nl benadrukt uitsluitend te bemiddelen in verzekeringen en verstrekt absoluut geen advies. Raetsheren van Orden is een onafhankelijke registermakelaar in assurantiën. Vanuit haar deskundigheid en vakbekwaamheid is zij bevoegd VvE’s te adviseren op het gebied van verzekeringen. De professionals van de VvE Desk bij Raetsheren van Orden zijn u graag van dienst bij vragen en opmerkingen. Raetsheren van Orden heeft daartoe een specifiek e-mailadres beschikbaar zijnde: vvebestuur@rhvo.nl

VvE-tje.nl heeft een actief debiteurenbeheer. Wij volgen bij het uitblijven van een betaling van eigenaren altijd een standaardprocedure. Wij benaderen eigenaren via brief en nemen in afstemming met de VvE altijd contact op met het bestuur. Als reactie uitblijft zullen wij in afstemming met het bestuur van een VvE een incassoprocedure starten. Mocht in samenspraak met de eigenaar een betalingsregeling nodig zijn om op korte termijn te voldoen aan zijn of haar betalingsverplichtingen aan de VvE zal VvE-tje.nl dit in samenspraak met het bestuur van de VvE altijd adviseren. Waar nodig kan VvE-tje.nl hier specifieke afspraken met de VvE over maken. VvE-tje.nl is ervan overtuigd dat dit een snellere en goedkopere oplossing is voor eigenaren en de VvE.